Tag Archives: tai nghe thai nhi

Bà bầu tháng thứ 5 nghe nhạc gì để sinh con thông minh?

cho thai nhi nghe nhạc

Bà bầu tháng thứ 5 nên nghe nhạc thể loại gì, thời lượng bao nhiêu, nghe bằng thiết bị gì để sinh con thông minh vượt trội? Chúng tôi xin cùng các bạn tìm hiểu các thắc trên nhé! Bà bầu tháng 5 nên nghe nhạc gì? Bà bầu tháng thứ 5 (tuần 20 – […]

Bà bầu tháng thứ 4 nghe nhạc gì để con thông minh?

cho thai nhi nghe nhạc

Bà bầu tháng thứ 4 nên nghe nhạc thể loại gì, thời lượng bao nhiêu, nghe bằng thiết bị gì để sinh con thông minh vượt trội? Chúng tôi xin cùng các bạn tìm hiểu các thắc trên nhé!